Rotal - strojevi i alati za obradu drva

Oštrenje alata

 ostrenje alata1 ostrenje alata2 

Brušenje alata Štedljivost jednog alata se sustavno povečava sa brojem oštrenja. Dobro, zbog toga se ne morate brinuti jer tehničar za usluge Leitz-a vas redovito i besplatno posjećuje, preuzima alate za oštrenje i u kratkom vremenu vraća alat nakon oštrenja natrag. Takav servis se u istoj kvaliteti nudi u oko 200 servisnih stanica u 34 zemlje svijeta tako da i vi u udaljenim podružnicama možete računati sa kvalitetnim Leitz servisom. Rotal u ime Leitz-a prikuplja alat za oštrenje na cijelom području Hrvatske i šalje ga na oštrenje u servisni centar Leitz-a u Kranj, Slovenija. Naoštreni alat se u kratkom roku (7 dana) vraća korisniku. Prikupljanje i vraćanje alate se vrši ambulatno (grad Zagreb i okolica) te putem špedicije.

Više...
Subscribe to this RSS feed