Rotal - strojevi i alati za obradu drva

Noževi i rezervni dijelovi za alate

noževi i rezervni dijelovi za alate  

Kvaliteta i dugi vijek alata Leitz su poslovični. Uprkos tome se oštrice, istrošeni ili oštećeni dijelovi moraju zamijeniti. Leitz jamči i osigurava isporuku noževa i rezervnih dijelova, barem 10 godina nakon povlačenja proizvoda iz serijske proizvodnje.Standardni program sadrži:

■    noževe i blankete

■    okretne pločice
■    noževe za blanjanje
■    noževe za minicink 
■    leđno nazubljene blankete
■    mikronazubljene blankete i podporne pločice
■    profilne noževe 
■    predrezaće
■    utorne i profilne noževe
■    noževe za obradu rubova
■    noževe za ručne el. hobliće
■    variForm –noževe

■    rezervne i stezne dijelove
■    međuprstene 
■    ležajeve i klizne prstene
■    odvijaće 
■    odstojne listiće i naprave za montažu 
■    stezni segmenti

Više...
Subscribe to this RSS feed